Nabízím specifické odborné služby pro pracovníky pomáhajících profesí, zejména poskytovatele sociálních služeb, veřejnou správu, příp. školství či firmy.  Využijí je ti, kteří hledají externí službu v oblasti odborné garance projektů se sociální problematikou, nezávislého odborníka pro vytváření strategie a řízení zařízení sociálních služeb.  Využijí je i ti, kteří hledají možnosti dalšího vzdělávání - zejména supervizi a koučink.  

Vzdělávání a rozvoj

Je na nás, zákazníkovi a lektorovi, jaký přesný kontrakt si domluvíme. Více k mým lektorským zkušenostem najdete zde

Každopádně:

- volím efektivní cestu přímo k postojům účastníků,

- preferuji reflexi a sebereflexi jako nejefektivnější metodu rozvoje,

- věřím, že každý frekventant již toho hodně umí a ví, lektor pomáhá jeho vědění pojmenovávat,

- autenticitu lektora považuji za rychlou cestu k vzájemné důvěře.

Možnosti témat:

  • rozhovor
  • zázraky komunikace
  • cesta k sobě a vlastnímu rozvoji
  • umění naslouchat
  • personální management

Psychoterapie 

Vycházím z toho, že člověk není nenormální, jen se nachází v nenormální situaci a potřebuje nalézt pro sebe to nejlepší řešení.

Psychoterapeutická/é konzultace vám pomůže uvidět v sobě možnosti, které zatím nevidíte, umožní vám lépe se orientovat v sobě i v tíživé situaci, která vás obklopuje.

Konzultace poskytuji v Nižních Lhotách, objednat se můžete na uvedených kontaktech.

Jedno setkání má obvykle 60 minut. 

Cena za setkání je 

  • 1 000 Kč pro jednotlivce,        
  •  1 200 Kč pro páry a rodiny.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .