Od roku 1990 se pohybuji v profesích náročných na mezilidskou komunikaci - speciální školství, justice, sociální služby. Od roku 1992 pracuji i na managerských pozicích ve státní správě, ale i NNO (řízení organizací, projektů...). Od r. 1998 mám svůj ŽL, firmu zabývající se poskytováním vzdělávání. 

Mám vystudovanou pedagogickou fakultu v Prešově, později speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě.

Psychoterapeutické vzdělání jsem získával v dynamickém konceptu-výcviku "SUR" a výcviku v systemickém přístupu (ISZ). Podrobněji k dalšímu vzdělávání zde.

Praxi jsem zahájil jako metodik pro práci s dětskou literaturou. Pracoval jsem na percepci literárního díla. Na začátku své kariéry jsem pracoval i jako novinář.

Zakotvil jsem ve speciálním školství, zejm. v zařízeních pro děti s poruchami chování. Tato práce nasměrovala můj profesní vývoj. Dodnes pracuji jako externí terapeut ve VUM Ostrava. 

Založil jsem a vedl Středisko výchovné péče ve Frýdku-Místku. Spoluzakládal jsem neziskovku Centrum nové naděje, kde jsem řídil a realizoval projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů ve školství a sociálních službách. Jsem lektorem mnoha programů z oblasti prevence rizikového chování, metod a nástrojů sociální práce.

Pracoval jsem jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně a později jako vedoucí střediska Probační a mediační služby Frýdek-Místek.

Mám terapeutickou praxi v sociálních službách (rodinné poradny, domovy se zvláštním režimem). Od r. 2001 superviduji zejména v sociálních službách, mám odsupervidováno více než 6 000 hodin (týmových, individuálních) napříč různými typy služeb.

Rád se věnuji rozvoji lidských zdrojů v rovině koncepční a managerské podpory v kontextu řízení životního cyklu zaměstnance. Pro Armádu spásy ČR pracuji jako HR konzultant/specialista. 

Nikdy se nenaučím dělat věci bez otázek. Bez porozumění tomu, co je jejich smyslem. Proč dělat právě teď a právě toto. Vnitřní dilema je něco jako můj pohonný stroj. Otazníky, nejistoty a z nich na svět deroucí se poznání. Pochybování a hledání - tak to vypadá uvnitř mě samotného.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .