Supervize je vzdělávání ušité na vás

Supervize a koučink  

jsou součástí procesu vzdělávání, jeho specifickou formou, protože pracují s tím, co supervidovaný přináší.

Supervizor je zodpovědný za přinášení inspirací, otázek, poskytování účinné zpětné vazby... 

Supervidovaní zodpovídají za přinášení témat, aktivitu při jejich zpracovávání a otevřené sdílení svých emocí, názorů... v rámci tématu.

Četnost supervizí záleží na mnoha faktorech, nejčastěji volí supervidovaní 2-3 hodinové setkání 1 x za 1-3 měsíce. Cena 1 vyučovací hodiny supervize je 900 Kč.

Supervizi si můžete objednat zde. Prosím popište, v jaké službě pracujete, počet supervidovaných a hlavní důvod (motivaci) pro její realizaci. 

Supervizor s vámi on line

Individuální (jeden na jednoho) způsob reflexe a náhledu na profesní situaci, která vás obklopuje,

v čase, který vám vyhovuje,

v prostředí, které je pro vás bezpečné.

Najděte své profesní možnosti v měnících se situacích, obohaťte se, hledejte nové úhly pohledu.

Nabídněte tuto možnost i kolegům, kteří potřebují sdílení a náhled, byť jsou právě doma (home office, ….).

Právě teď.

Co potřebujete:

skype nebo WhatsApp nebo messenger

Máte jinou platformu pro videokonference? Spojíme se prostřednictvím vašich možností.

dohodnout si čas, způsob komunikace, objednat setkání

a začít….

skype adresa: oroszy6


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .